preloader image

Ichthys w Biblii

Post

W Piśmie Świętym niejednokrotnie znajdziemy ryby, które są symbolem chrześcijaństwa. Symboliczną rybę, którą kojarzymy z chrześcijaństwem, spotykamy na co dzień w różnych okolicznościach. Obecność ryby na kartach Biblii wyjaśnia, czemu akurat ryba stała się znakiem Chrystusa.

Gdy spojrzymy na opisy połowów ryb w ewangelii zauważamy, że morze symbolizuje świat, barka Kościoł, a ryby - chrześcijan. Przykładem jest poniższy fragment ewangelii Łukasza:

„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wyjedź na otwarte jezioro i zapuśćcie sieci na połów».

«Mistrzu - odpowiedział Szymon - przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili.

Lecz na Twoje słowo zapuszczę sieci».

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci omal się nie rwały. ” Łk 5,4-6

Podczas połowów ryby stają się znakiem, który pokazuje troskę Boga oraz obfitość Jego łask. Pan chce nas obdarowywać nas nie tylko kilkoma rybami, ale mnóstwem ryb, mnóstwem swojej miłości


Historię Jonasza, który został uwięziony w wielkiej rybie często znamy już od dziecka.

Ryba staje się źródłem życia. Dlaczego?

Image title

Jonasz dostał polecenie od Boga, by udać się do Niniwy, lecz nie chciał wykonać tego zadania i zaczął uciekać statkiem w przeciwną stronę. Pan pogniewał się, dlatego wywołał burzę i zesłał wielką rybę, która połknęła Jonasza. Następne 3 dni i 3 noce izraelski prorok spędził w środku ryby. Jonasz, przebywając w brzuchu ryby, zaczął żałować swojej decyzji, więc zaczął prosić Boga o pomoc. Pan wysłuchał próśb i ryba wypluła Jonasza, który udał się do Niniwy.

Ryba w tej przypowieści symbolizuje życie, ponieważ Jonasz w czasie spędzonym w rybie nawraca się. Gdy zostaje wypluty na ląd, jest już innym człowiekiem, otrzymuje wybaczenie i możliwość życia na nowo, w którym jest posłuszny Stwórcy.

"Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. (…)

Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga.

Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd." Jon 2,1-2; 11


W Księdze Ezechiela czytamy następujący fragment:

"A On rzekł do mnie:

Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe.

Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu:

będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione." Ez 47,8-9

Woda, a w niej ryby, rozprzestrzeniają się na cały świat i uzdrawiają. To właśnie Jezus, symbolicznie przedstawiony jako woda, otacza nas chrześcijan - ryby, swoją miłością. I to właśnie razem z Jezusem możemy dotrzeć na cały świat do tych, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy potrzebują miłości. Z pomocą Jezusa nieśmy dobroć i miłość wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Image title

W ewangelii Łukasza odnajdziemy fragment, w którym Święty Piotr zostaje rybakiem dusz ludzkich. Szef rybaków staje się pasterzem pasterzy. Choć przyznaje przed Panem, że jest człowiekiem grzesznym, to otrzymuje następujące słowa od Pana:

“Jezus rzekł do Szymona:

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».” Łk 5,10


Ostatni fragment odnosi się do rozmnożenia nad jeziorem Galilejskim. Chleb i ryby symbolizują pokarm, którym Pan obdarza słuchających Jego słów. Jest to pokarm nie tylko fizyczny, ale również duchowy. Jezus nie chce byś był głodny, On chce Cię nasycić swoją wiarą nadzieją i miłością 

“ Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym;

podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. “ J 6, 11


Symboliczna ryba - ichtys nie bez przyczyny stała się znakiem pierwszych chrześcijan i chrześcijańskim znakiem obecnych czasów. 

Jeśli chcesz więcej poczytać o ichtys zapraszamy do wpisu

"Ichthys - chrześcijański symbol"

znajdziesz go na stronie z linkiem poniżej:

https://pl.carpedeum.eu/web_page/12882
wstecz dalej