preloader image

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego https://pl.lennylamb.com (dalej jako „Serwis”).

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest LennyLamb Sp. z o. o. Sp. k., Kłudzice 9, 97-330 Sulejów, o numerze NIP 5213754292, REGON 365795034, wpisana do KRS pod numerem 0000642698 (dalej jako „Administrator”).

 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: contact@lennylamb.com lub pod numerem tel.: 22 257 88 82.

 5. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego Użytkownikiem.

 6. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl


 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wysyłania informacji marketingowych do osób zapisujących się do Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • umożliwienia zakupu produktów oferowanych przez Administratora w sklepie internetowym, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • prowadzenia rachunkowości oraz ksiąg podatkowych, wystawiania faktur, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:

 • do momentu cofnięcia zgody na wysyłanie informacji marketingowych w ramach newslettera;

 • w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, wydłużonym o obowiązki archiwizacyjne i podatkowe, wynikające z przepisów prawa;

 • w okresie dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 1. Na zasadach opisanych w RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii oraz sprostowania;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, ich podanie jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody/umowy jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi jednak świadczenie usług.

 2. Ze względu na to, iż dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach OVH, administrowanych przez OVH Groupe SAS (2, rue Kellermann, 59100 Roubaix), informujemy, iż serwery te znajdują się na terenie Kanady.


 1. ODBIORCY DANYCH

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, tzn. podmioty, z których usług korzysta Administrator. 

 3. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 4. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).

 • dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.


 1. PLIKI COOKIES

 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisu).

 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania Użytkownika z Serwisu w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;

 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

 1. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

 2. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


 1. INNE TECHNOLOGIE


 1. Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.  

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych.

Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Google Adwords

Serwis korzysta z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Adwords Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing własnych produktów lub usług.  

Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookies, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 1. Google Tag Manager

Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager Administrator kontroluje prowadzenie kampanii reklamowych oraz sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze stron internetowych należących do Serwisu. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing własnych produktów lub usług oraz optymalizacja stron internetowych Serwisu. 

Podczas odwiedzin Serwisu na urządzeniu Użytkownika automatycznie zapisywany jest plik cookies firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie historii odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą zachowania Użytkownika na stronie.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Tag Manager, dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 1. Piksel Facebooka 

Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika. 

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content 

Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, akceptowany przez Komisję Europejską.

Informacje o celu gromadzenia danych, ich zakresie i dalszym przetwarzaniu oraz wykorzystywaniu przez Facebook podane są w polityce prywatności dostępnej na stronie:

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,


 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych identyfikujących Użytkowników Serwisu.