preloader imageSkontaktuj się z nami!

LennyLamb Sp. z o.o. Sp. K.

Kłudzice 9
97-330 Sulejów

info@carpedeum.eu

 

Zapraszamy do kontaktu: 

od poniedziałku do piątku 8.00-16.00 - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

i wątpliwości 

tel.: +48 222-57-888-9

e-mail: info@carpedeum.eu

                                                                                      


Klauzula obowiązku informacyjnego dla LennyLamb Sp. z o. o. Sp. k


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest LennyLamb Sp. z o. o. Sp. k.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski.

3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań LennyLamb Sp. z o. o. Sp. k. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy LennyLamb Sp. z o. o. Sp. k.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.