preloader image

Misjonarki Miłości

Post

Matka Teresa zainspirowała wielu ludzi do działalności dobroczynnej. Stworzone przez Świętą Matkę Teresę Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości jest niezwykłą inicjatywą, która zakłada wychodzenie do najbardziej potrzebujących, do ludzi najbiedniejszych, najuboższych, do tych, którzy nie mają dachu nad głową, którzy nie mają co jeść.

Jak zrodził się pomysł założenia Zgromadzenia?

10 września 1946 roku Matka Teresa słyszy wezwanie, aby opuścić klasztor i założyć nowe zgromadzenie, było to „powołanie w powołaniu”. Wspominała później: „To był rozkaz. Odmowa byłaby zaparciem się wiary”.

Zasadami nowego zgromadzenia miały być:

  • praca w duchu ubóstwa i radości na rzecz najbiedniejszych z biednych, mieszkających w dzielnicach nędzy;

  • specjalny ślub miłości wobec ubogich;

  • działalność bez instytucji, szpitali i dużych przychodni (praca wśród porzuconych, samotnych i najuboższych).

Miejscowy arcybiskup Périer powiedział jednak, że nie zatwierdzi jej prośby wcześniej niż za rok. W styczniu 1948 roku zezwolono matce Teresie ubiegać się o pozwolenie opuszczenia zakonu loretanek.

12 kwietnia 1948 roku Kongregacja ds. Rozkrzewiania Wiary wydała zezwolenie na przebywanie zakonnicy poza domem zakonnym, ważne przez rok.

sierpień 1948 roku - Matka Teresa rozpoczęła swoją pracę misyjną z ubogimi ze slumsów

Zamieniła wtedy habit na białe bawełniane sari z niebieską obwódką i przyjęła obywatelstwo indyjskie.

7 października 1950 roku Matka Teresa otrzymuje pozwolenie Watykanu na założenie zgromadzenia diecezjalnego, które później stało się zgromadzeniem Misjonarek Miłości.

Tak określa cel swojego zgromadzenia:

“Głodni, nadzy, bezdomni, sparaliżowani, ślepi, trędowaci, wszyscy ci ludzie w całym społeczeństwie czują się niechciani, niekochani i zaniedbani. Ludzie ci stali się ciężarem dla wszystkich i są przez wszystkich unikani.”

1952 rok - Matka Teresa z Kalkuty otwiera swój pierwszy dom dla umierających w miejscu udostępnionym przez miasto Kalkuta.

Zgromadzenie rozpoczyna swą działalność w Kalkucie, posiadając 13 członków.

1996 rok - Zgromadzenie szybko się rozrasta i ma już 517 misji w ponad 100 krajach.

Image title

Siostra Teresa pisała:

"Zgromadzenie żyje Jego życiem - działa Jego mocą. – Kocham to Zgromadzenie całą mocą mojej duszy - a mimo to, przekonanie, że jest ono całkowicie Jego własnością, podtrzymuje we mnie ducha i odczucie, że jestem Jego małym narzędziem - Jego małym niczym. Że to On działa, nie ja.”

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości działa również w Polsce. Siostry niosą pomoc najuboższym z ubogich, a jest to pomoc, która ma piękne owoce. Od Misjonarek Miłości możemy uczyć się wielkiej otwartości serca na drugiego człowieka.

wstecz dalej